Nová naučná a poznávací stezka vznikla revitalizací stávající značené turistické cesty, která byla na mnoha místech neschůdná a nebo schůdná jen velice obtížně. Znovuzpřístupnění této cesty a její navázaní na cesty další pomůže seznámit potencionální návštěvníky s tímto turisticky zatím ještě málo objeveným krajem. Přidanou hodnotou celého projektu je jeho naučné poslání, jež bude směřováno napříč všemi generacemi.